Garantie

Een artikel van AJ Sports Den Haag voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Volgens de wet heeft u recht op een goed product. In de wet staat dat een product ‘deugdelijk’ moet zijn. Dat betekent dat u het product gedurende een bepaalde termijn op een normale manier moet kunnen gebruiken. Wij hanteren hiervoor een garantietermijn van 3 maanden. Mocht het artikel binnen de garantietermijn bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen, dan wordt deze door ons kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van AJ Sports en de fabrikant. De garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.